Preskoči na vsebino


URNIK SVETIH MAŠ / ORARIO DELLE SANTE MESSE

URE SVETIH MAŠ V SEČI SO SPREMENJENE Z NAMENOM, DA JE LAHKO ŽUPNIK V OBEH ŽUPNIJAH, KI JU UPRAVLJA, SEČOVLJE IN KORTE:

NEDELJSKE IN PRAZNIČNE MAŠE V SEČI OB 9.30 (od 15.6. do 31.8. pa ob 8.30)

Stalne izjeme:

- velika sobota blagoslov velikonočnih jedil ob 17.00

- 24.12. družinska »polnočnica« ob 18.00

- 25.12. božična maša ob 9.00

Ker so maše v Seči odvisne od tega, če lahko pride duhovni pomočnik s škofije, so možne tudi druge izjeme, zato je za konkretni dan najbolje pogledati tedenska oznanila na http://zupnija-secovlje.rkc.si/ lahko pa jih dobivate tudi po e-pošti, če to sporočite župniku na 031 716 621 ali zupnija.secovlje@rkc.si.)

ČE IMA ŠE KDO ŽELJO, DA GA ŽUPNIK OBIŠČE ZA BLAGOSLOV DOMA, NAJ MU SPOROČI. BLAGOSLOV DOMA JE MOŽEN VSE LETO.

Redni urnik (od 1.9. do 15. 6.) / D'inverno (dal 1.9. fino a 15. 6.)

Nedelje / domeniche:
        - 9.00 sv. Martin – Sečovlje / s. Martino – Sicciole
        - 9.30 sv. Jernej – Seča / s. Bortolo – Sezza

Med tednom / giorni feriali: 18.00 (zimski čas; od konca oktobra do konca marca), s spremembo ure na letni čas so maše ob 19.00 (od konca marca do konca oktobra)
(torek: sv. Martin / martedì: s. Martino; petek: sv. Jernej / venerdì: s. Bortolo)

Počitniški urnik (od 15. 6. do 31.8.) / D'estate (dal 15. 6. fino al 31.8.)

Nedelje / domeniche:
        - 8.30 sv. Jernej – Seča / s. Bortolo – Sezza
        - 9.00 sv. Martin – Sečovlje / s. Martino – Sicciole

Med tednom / giorni feriali: 19.00
(torek: sv. Martin / martedì: s. Martino; petek: sv. Jernej / venerdì: s. Bortolo)

 

Svete maše / Sante messe od 9. 2. 2020 do 16. 2. 2020                              

J = sv. Jernej- Seča / San Bortolo- Sezza

dan

Ura

nameni maš

9. februar       Polona,dev.muč.

5. NEDELJA MED LETOM

9h

 

J-10.15

+

+

10. PONEDELJEK

Sholastika, dev. rd.

18h

+

11. TOREK

Lurška Mati Božja

18h

+

12. SREDA        Evlalija, muč.

18h

Sveta maša še ni naročena

13. ČETRTEK

Jordan Saški, rd.

J-18h

+

14. PETEK

Valentin (Zdravko), duh.muč.

J-18h

+

15. SOBOTA

Klavdij, rd.

18h

+

*vsako soboto 17h sv.maša v bolnici Izola

16. februar Julijana Koprska,muč

6. NEDELJA MED LETOM

9h

J-10.15

+++starši, ++sestri 

Za žive in pokojne nečake in starše

 
 
 
 

Za boljše razumevanje oznanil: Če župnik prestavi običajno uro svete maše, vedno na to opozori s tremi klicaji v oznanilih. Če klicajev ni, pa je ura spremenjena, gre najverjetneje za pomoto!