URNIK SVETIH MAŠ / ORARIO DELLE SANTE MESSEURNIK SVETIH MAŠ / ORARIO DELLE SANTE MESSE Maš in drugih verskih obredov - razen pogrebov v ožjem krogu po telefonskem dogovoru z župnikom - do preklica v času nevarnosti koronavirusa ne bo. Vabljeni pa, da zato molim več doma, spremljamo svete maše po radiu in televiziji ipd. Ohranimo tudi krščansko veselje in upanja polno življenje. Causa l'epidemia da Coronavirus le Sante Messe e le altre celebrazioni religiose – tranne i funerali in una ristretta cerchia di famigliari che vanno concordati con il parroco tramite telefono - sono sospese. I fedeli sono invitati a pregare di più a casa in famiglia, ad assistere alle celebrazioni delle Sante Messe trasmesse alla radio e alla televisione, ecc. Manteniamo viva la gioia cristiana e una vita piena di speranza. Redni urnik (od 1.9. do 15. 6.) / Orario regolare (dal 1.9. fino a 15. 6.) Nedelje / Domeniche:         - 9.00 Sv. Martin – Sečovlje / S. Martino – Sicciole         - 10.15 Sv. Jernej – Seča / S. Bortolo – Sezza Med tednom: 18.00 (zimski čas; od konca oktobra do konca marca), s spremembo ure na letni čas so maše ob 19.00 (od konca marca do konca oktobra) Giorni feriali: alle 18.00 durante l'orario invernale da fine ottobre a fine marzo; con il passaggio dell'ora all'orario estivo le Sante Messe vengono celebrate alle 19.00 (da fine marzo a fine ottobre). V torkih so Svete Maše pri Sv. Martinu / Di martedì le Sante Messe si celebrano nella chiesa di S. Martino; v četrtkih pri sv. Jerneju / di giovedì nella chiesa di S. Bortolo). Če svete maše na ta dan nihče ne naroči, je možno tudi, da je tam ni. / Nel caso non ci siano ordinazioni per la Santa Messa è possibile che quest'ultima non venga celebrata nella sopracitata sede.   Počitniški urnik (od 15. 6. do 31.8.) / Orario estivo (dal 15. 6. fino al 31.8.) Nedelje / Domeniche:         - 8.00 Sv. Jernej – Seča / S. Bortolo – Sezza         - 9.00 Sv. Martin – Sečovlje / S. Martino – Sicciole Med tednom / giorni feriali: 19.00 (torek: Sv. Martin / martedì: S. Martino; četrtek: Sv. Jernej / giovedì: S. Bortolo) Če svete maše na ta dan nihče ne naroči, je možno tudi, da je tam ni. Nel caso non ci siano ordinazioni per la Santa Messa è possibile che quest'ultima non venga celebrata nella sopracitata sede.   Stalne izjeme / Eccezioni fisse:: - velika sobota blagoslov velikonočnih jedil Seča ob 17.00 Sabato Santo benedizione del cibo: Sezza alle ore 17.00 - nedelja sv. Jerneja 25. 8. oziroma prva nedelja po tem datumu je praznik zavetnika podružne cerkve: sveta maša samo pri sv. Jerneju ob 10.00 Domenica di S. Bortolo 25.8 ossia la prima domenica dopo questa data è la festa del santo patrono della chiesa succursale: la Santa Messa solo nella chiesa di S. Bortolo alle 10.00 - nedelja sv. Martina 11. 11. oziroma prva nedelja po tem datumu je župnijski praznik: sveta maša samo pri sv. Martinu ob 10.00 Domenica di S. Martino 11.11. ossia la prima domenica dopo questa data è la festa parrocchiale: la Santa Messa solo nella chiesa di S. Martino alle 10.00 - 25.12. božična maša ob Seča ob 9.00 25.12 Santa Messa di Natale a Sezza alle ore 9.00 Ker so maše v Seči odvisne še od drugih stvari in so možne tudi druge izjeme, je za konkretni dan najbolje pogledati tedenska oznanila na tej spletni strani http://zupnija- secovlje.rkc.si/ lahko pa jih dobivate tudi po e-pošti, če to sporočite župniku na 031 716 621 ali zupnija.secovlje@rkc.si.) Poichè le Sante Messe a Sezza dipendono anche da altri fattori e sono possibili anche altre eccezioni, per un giorno concreto è consigliabile consultare il foglietto settimanale su quest sito http://zupnija-secovlje.rkc.si/. Il Foglietto settimanale lo potete ricevere anche per posta elettronica, se ne fate richiesta al parroco al numero di telefono 031 716 621 oppure all'indirizzo zupnija.secovlje@rkc.si   ČE IMA KDO ŽELJO, DA GA ŽUPNIK OBIŠČE ZA BLAGOSLOV DOMA, NAJ MU SPOROČI. BLAGOSLOV DOMA JE MOŽEN VSE LETO. SE QUALCUNO DESIDERA CHE IL PARROCO GLI FACCIA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLA CASA, GLIELO COMUNICHI. LA BENEDIZIONE DELLA CASA È POSSIBILE DURANTE TUTTO L'ANNO.   Povabljeni, da spremljate sveto mašo po medijih (Radio Ognjišče, Exodus TV in še kje; več podatkov tu https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije )   Svete maše / Sante messe                           J = sv. Jernej - Seča / San Bortolo – Sezza     dan Ura nameni maš 21. julij 16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA J-8h!!! 9h + V čast in zahvalo Božji previdnosti,  22. PONEDELJEK Marija Magdalena, spok 19h + 23. TOREK Brigita Švedska,rd. sozav.Ev.   Sveta maša še ni naročena 24. SREDA Krištof, muč.   Sveta maša še ni naročena 25. ČETRTEK Jakob Starejši, ap. 19h Sveta maša še ni naročena 26. PETEK Joahim in Ana, starši D.M.   Sveta maša še ni naročena 27. SOBOTA Gorazd, Kliment in dr. učenci Cirila in Metoda   Sveta maša še ni naročena 28. julij 17. NEDELJA MED LETOM J-8h!!! 9h Sveta maša še ni naročena +    https://zupnija-secovlje.rkc.si/index.php/content/display/17