Obvestila *Spoved 20 minut pred mašo Sečovlje. *Danes Krištofova nedelja. Po maši blagoslov vseh vrst vozil pred cerkvijo. Vabljeni, da darujemo dar za MIVA – za vozila slovenskim misijonarjem: v košaro ob izhodu ali osebno župniku ali v nabirko v kuverti z napisom MIVA. MIVA ustvarja bližino! Z akcijo MIVA v Sloveniji že 37 let podpiramo nakup misijonskih vozil po vsem svetu. Ob tem čestitamo starejši sestri MIVA Avstrija, ki je letos obhajala svoj 75. jubilej. Akcija MIVA ustvarja bližino. Z nujno potrebnimi prevoznimi sredstvi se za misijonarje razdalje krajšajo in se poveča njihova bližina vernikom. Ob prejeti materialni pomoči pa začutijo bližino vas darovalcev in dobrih ljudi v domovini, ki molijo zanje in nanje mislijo. Hvala vsem dobrotnikom za dar v Misijonski vozniški akciji – MIVA. Naj poudarimo; ne gre le za surova denarna sredstva. Gre tudi in predvsem za bližino misijonarjem, za njihovo ogromno hvaležnost, za pozornost do bližnjega, za odprtost do ljudi na drugem koncu sveta, za vero in misijonsko zagnanost. Zato vas tudi letos prosimo za molitev, navdušenje in podporo, da bomo lahko z novimi prevoznimi sredstvi pomagali slovenskim in tujim misijonarjem. V našem javnem gradivu boste našli poročilo o realizirani pomoči v lanskem letu in nove prošnje, ki že prihajajo v misijonsko pisarno. Iz Misijonskega središča Slovenije se vam v imenu vseh misijonarjev prejemnikov pomoči zahvaljujemo in vsem želimo varno vožnjo! Matjaž Križnar, ravnatelj Misijonskega središča Slovenije Ena od mnogih zahval: AGUSTIN MARGJONI – ALBANIJA: V svojem imenu, v imenu sobratov lazaristov in v imenu župnije v Albaniji, kjer delujemo, se vam iz srca zahvaljujem za vašo konkretno pomoč, ki ste nam jo namenili. Zdaj imamo priložnost varno potovati po Albaniji, v Grčijo, kjer je potrebna evangelizacija in pomoč ubogim. V Skadru skrbimo za štiri podružnične cerkve in več oddaljenih vasi, kjer obiskujemo starejše, uboge in katoliške družine. Presenečeni smo bili, kako hitro ste nam priskočili na pomoč in kako hitro smo našli avto. Zagotavljamo vam naše molitve in naj Bog poplača z dobrimi stvarmi vam in vašim družinam. Ecco, dunque, il senso del salmo responsoriale e del brano di Marco che ci viene proposto. Gesù vuole, in primo luogo, recuperare i discepoli stanchi, affaticati, ma gioiosi dei successi ottenuti. Una certa spiritualità becera e dannosa ci ha insegnato a non gioire mai se qualcosa va bene, a non essere felici dei nostri talenti, a non mostrare alcuna contentezza se un progetto ci viene bene. Gesù, invece, ascolta i suoi, li rafforza, li rincuora, li sprona, li accoglie. A lui il successo piace, perché permette di aprire maggiormente il cuore. Non è il fine del vangelo, ma può esserne un mezzo, un veicolo, un buon motore. Infatti, Gesù non manca di stupire i Dodici e noi: chiede loro di ritirarsi in disparte per un tempo di fraternità, di intimità, di comunione speciale. Ma questo tempo non esclude nessuno né può tenere qualcuno senza la parola del Signore; così all'arrivo insistente della folla Gesù diventa accogliente, poiché si commuove (li ama con slancio materno, con amore da gestante, con l'attenzione di un genitore nel pieno della meraviglia della nascita). Da: www.qumran2.net: Michele Antonio Corona https://zupnija-secovlje.rkc.si/index.php/content/display/1