URNIK SVETIH MAŠ / ORARIO DELLE SANTE MESSEURE SVETIH MAŠ V SEČI SO SPREMENJENE Z NAMENOM, DA JE LAHKO ŽUPNIK V OBEH ŽUPNIJAH, KI JU UPRAVLJA, SEČOVLJE IN KORTE: NEDELJSKE IN PRAZNIČNE MAŠE V SEČI OB 9.30 (od 15.6. do 31.8. pa ob 8.30) Stalne izjeme: - velika sobota blagoslov velikonočnih jedil ob 17.00 - 24.12. družinska »polnočnica« ob 18.00 - 25.12. božična maša ob 9.00 Ker so maše v Seči odvisne od tega, če lahko pride duhovni pomočnik s škofije, so možne tudi druge izjeme, zato je za konkretni dan najbolje pogledati tedenska oznanila na http://zupnija-secovlje.rkc.si/ lahko pa jih dobivate tudi po e-pošti, če to sporočite župniku na 031 716 621 ali zupnija.secovlje@rkc.si.) ČE IMA ŠE KDO ŽELJO, DA GA ŽUPNIK OBIŠČE ZA BLAGOSLOV DOMA, NAJ MU SPOROČI. BLAGOSLOV DOMA JE MOŽEN VSE LETO. Redni urnik (od 1.9. do 15. 6.) / D'inverno (dal 1.9. fino a 15. 6.) Nedelje / domeniche:         - 9.00 sv. Martin – Sečovlje / s. Martino – Sicciole         - 9.30 sv. Jernej – Seča / s. Bortolo – Sezza Med tednom / giorni feriali: 18.00 (zimski čas; od konca oktobra do konca marca), s spremembo ure na letni čas so maše ob 19.00 (od konca marca do konca oktobra) (torek: sv. Martin / martedì: s. Martino; petek: sv. Jernej / venerdì: s. Bortolo) Počitniški urnik (od 15. 6. do 31.8.) / D'estate (dal 15. 6. fino al 31.8.) Nedelje / domeniche:         - 8.30 sv. Jernej – Seča / s. Bortolo – Sezza         - 9.00 sv. Martin – Sečovlje / s. Martino – Sicciole Med tednom / giorni feriali: 19.00 (torek: sv. Martin / martedì: s. Martino; petek: sv. Jernej / venerdì: s. Bortolo)   Svete maše / Sante messe od 9. 2. 2020 do 16. 2. 2020                               J = sv. Jernej- Seča / San Bortolo- Sezza dan Ura nameni maš 9. februar       Polona,dev.muč. 5. NEDELJA MED LETOM 9h   J-10.15 + + 10. PONEDELJEK Sholastika, dev. rd. 18h + 11. TOREK Lurška Mati Božja 18h + 12. SREDA        Evlalija, muč. 18h Sveta maša še ni naročena 13. ČETRTEK Jordan Saški, rd. J-18h + 14. PETEK Valentin (Zdravko), duh.muč. J-18h + 15. SOBOTA Klavdij, rd. 18h + *vsako soboto 17h sv.maša v bolnici Izola 16. februar Julijana Koprska,muč 6. NEDELJA MED LETOM 9h J-10.15 +++starši, ++sestri  Za žive in pokojne nečake in starše         Za boljše razumevanje oznanil: Če župnik prestavi običajno uro svete maše, vedno na to opozori s tremi klicaji v oznanilih. Če klicajev ni, pa je ura spremenjena, gre najverjetneje za pomoto!                                http://zupnija-secovlje.rkc.si/index.php/content/display/17